20 Üniversitede Engelli Çalışmaları Merkezi var

20 Üniversitede Engelli Çalışmaları Merkezi var

Üniversitelerin engelli konularında çalışan araştırma uygulama merkezlerinin bir listesini çıkardık. Akademik çalışmalara engelli örgütlerinin katılımını sağlamak için bu merkezlerden yararlanmanın gerekliliğine inanıyoruz.

 

Fatma Boz, 7 Temmuz 2020, Sivas

Üniversitelerin engelli konularında çalışan araştırma uygulama merkezlerinin bir listesini çıkardık. Sivil toplum örgütleriyle üniversite merkezlerinin bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak, engelli konularında akademik çalışmalara engelli örgütlerinin katılımını sağlamak için bu merkezlerden yararlanmanın gerekliliğine inanıyoruz.

 

Anadolu Üniversitesi

Engelli Bireyler için Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eskişehir

Telefon: 0 222 335 2914

E-posta: eae@anadolu.edu.tr

 

Ankara Üniversitesi

Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara

Telefon: 0 312 363 33 50 / 7303

E-posta: ankarauygulamamerkezi@gmail.com

 

Fırat Üniversitesi

Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Elazığ

Telefon: 0 424 2370000 / 3006

E-posta: engellibirimi@firat.edu.tr

 

Gedik Üniversitesi

Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul

Telefon: 444 5 438

E-posta: info@gedik.edu.tr

 

Hacettepe Üniversitesi

Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara

E-posta: engelsiz@hacettepe.edu.tr

www.engelsiz.hacettepe.edu.tr

 

Süleyman Demirel Üniversitesi

Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Isparta

Telefon: 0 246 270 20 14

E-posta: enmer@sdu.edu.tr

 

İstanbul Üniversitesi

Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul

Telefon: 0 212 440 00 00 / 12872

E-posta: enuygar@istanbul.edu.tr

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Yaşlı ve Engelliler Eğitim Bakım Araştırma Uygulama Merkezi, Konya

Telefon: 0 332 221 05 00

 

Yalova Üniversitesi

Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yalova

Telefon: 0 226 815 50 00

E-posta: yalova@yalova.edu.tr

 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Van

Telefon: 0 543 225 65 04

 

Kent Üniversitesi

Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EÇAM), İstanbul

Telefon: 0 212 610 10 10

E-posta: info@kent.edu.tr

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çanakkale

umar@comu.edu.tr

Telefon: 0532 366 84 34

 

Çukurova Üniversitesi

Duyma Engelli ve Özürlüleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana

Telefon: 0322 338 64 66

 

Trakya Üniversitesi

Uluslararası İşitme Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Edirne

Telefon: 0284 223 42 10-11-12-13

genelsekreterlik@trakya.edu.tr

Gazi Üniversitesi

Engelli Bireyler için Görsel Sanatlar Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara

Telefon: 0312 202 20 00

 

Atatürk Üniversitesi

Engelli, Yaşlı ve Gazi Araştırma ve Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi, Erzurum

Telefon: 0442 231 58 57

 

Kafkas Üniversitesi

Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kars

Telefon: 0 474 225 11 50-56

 

Kocaeli Üniversitesi

Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi, Kocaeli

Telefon: 0262 303 13 10

ugur.nisanci@kocaeli.edu.tr

 

Selçuk Üniversitesi

Yaşlı ve Engellilere Eğitim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Konya

Telefon: 0332 223 80 00

selcukuniversitesi@hs01.kep.tr

 

Yeditepe Üniversitesi

Gelişim ve Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul

Telefon: 0216 578 00 00

info@yeditepe.edu.tr

 

 Bir cevap yazın

Scroll Up