• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • https://www.facebook.com/TurkiyeEngellilerMeclisi/
 • https://www.twitter.com/@turkiyeengelli1

TEM Projesi?


Genel hedef:
Türkiye’de  engellilik konusunda çalışan  sivil toplum örgütlerinin ağ oluşturmaları ve bu ağların kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Projenin adı:

“Aktif Yurttaşlık Hakkımızdır: ‘Türkiye Engelliler Meclisi’ne Doğru”
"Active Citizenship is Our Right: Towards Turkish Disability Assembly"

(Proje faaliyetlerinde kısaltılmış olarak kullanılabilir: “Türkiye Engelliler Meclisi’ne Doğru”)

Proje Yürütücüsü:

Engelliler Konfederasyonu

Proje Ortağı:

Yaşam Boyu Eğitim Derneği

Fon Sağlayıcı:

Avrupa Birliği

Proje süresi:

42 ay

Projenin amaçları:

 • 52 ilde Yerel Engelli Meclisleri kurmak.
 • Bütün illerden katılımla Türkiye Engelliler Meclisi’ni oluşturmak.
 • Bu meclisi çocuk, kadın, genç ve yaşlı engelli bireylerin haklarını savunmak ve geliştirmek için bir baskı gücü olarak kullanmak.
 • Bu mecliste yer alacak sivil toplum örgütlerinin idari ve mali kapasitesini güçlendirmek; iletişim, medya, gönüllü yönetimi, savunuculuk, lobicilik ve izleme gibi alanlarda yapabilirliklerini artırmak.
 • Bu ağı, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi bağlamında güçlendirmek.
 • Proje kapsamında, engelli haklarının geliştirilmesi için çalışan yerel ve/veya bölgesel dört sivil toplum örgütüne fon sağlamak.

Projenin ana faaliyetleri:

 • Projenin yönetim planı ve iletişim stratejisinin hazırlanması
 • Web sitesinin kurulması ve sosyal medya hesaplarının tanımlanması.
 • Danışma Kurulunun oluşturulması.
 • Online Öğrenme Platformu’nun kurulması.
 • Basılı, görsel ve işitsel proje materyalinin hazırlanması.
 • Açılış ve basın toplantısı yapılması.
 • 52 ilde il toplantılarının organizasyonu.
 • İl toplantılarının gerçekleştirilmesi.
 • 25 ilde eğitimlerin düzenlenmesi.
 • İl Engelli Meclislerinin kurulması.
 • Farkındalık kampanyası.
 • Türkiye Engelliler Meclisi’nin kurulması.
 • Final konferansı.  
 • İzleme ve etki değerlendirme
 • Meclislerin sürdürülebilirliği için bir yol haritası hazırlanması.

Proje faaliyetlerinin yürütüleceği iller:

Ankara, Konya, Kayseri, Eskişehir, Sivas, Niğde, Nevşehir, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Sakarya, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye. Isparta, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, Van, Erzurum, Elazığ, Ağrı, Kars, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Samsun, Trabzon, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop, Artvin, Zonguldak, Karabük.

Hedef:

İl Engelli Meclisleri’nden 96, yerel yönetimler, yereldeki kamu kurumları ve akademisyenyerden 30 olmak üzere toplam 126 kişinin katılımıyla “Türkiye Engelliler Meclisi”nin kurulması.

Eğitimlerin yapılacağı iller:

Ankara, Konya, Kayseri, Eskişehir, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın, Antalya, Adana, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, Van, Bingöl, Samsun, Trabzon, Amasya, Artvin, Zonguldak.

Hedef:

Türkiye Engelliler Meclisi’ni oluşturmak üzere aralarından temsilcilerin belirleneceği kişilerin;

 • Savunuculuk ve lobicilik
 • İzleme ve arşivleme
 • Uluslararası sözleşmelerin komitelerine gölge rapor hazırlama
 • İletişim ve medyayı etkin kullanma
 • Kaynak geliştirme
 • Gönüllü yönetimi

konularında kapasitelerini artırmak, bilgi ve becerilerini geliştirmek için üç günlük eğitimler düzenleyerek güçlenmelerine yardımcı olmak.

 • 10 eğitimci görev alacak.
 • En az 260 STK üyesi eğitimlere katılacak.
 • 780 STK üyesine anket uygulanacak.

Metodoloji:

 • Gençlerin engelli hakları savunusuna katılımı teşvik edilecek.
 • Katılımcılar belirlenirken kadın ve erkeklerin eşit temsili sağlanacak.
 • İletişim araçlarının çeşitliliğine özen gösterilecek (Skype, tele-konferans, sosyal medya...)
 • Engelli örgütleri arasında iletişim ve işbirliğinin güçlenmesi hedefinden uzaklaşılmayacak.
 • Uluslararası sözleşmeler ve ilişkili dokümanlar, politika geliştirme sürecindeki temel dayanak olacak. 
 • Proje ekibinde zaman ve insan kaynağı yönetiminin yanı sıra risk ve kriz yönetimi becerileri de artırılacak.
 • Sürekli ve birlikte öğrenme yöntemi benimsenecek, danışma kurulundan yararlanılacak.

Proje ekibi:

 • Turhan İÇLİ, Proje Koordinatörü
 • Selen Doğan, Proje Asistanı
 • Ali Ulusoy, Halkla İlişkiler Sorumlusu
 • Gülnaz Köksal, Mali işler Sorumlusu