“Açıklanan engelli kadro sayısı yetersizdir”

“Açıklanan engelli kadro sayısı yetersizdir”

Engelliler Konfederasyonu basın açıklaması yayınladı: “Engellilerin bağımsız bir yaşam kurabilmesi için yoksulluk ve işsizlik oranlarının düşürülmesi zorunludur. Kamudaki engelli memur ve işçi kotasının daha fazla gecikmeden doldurulmasını, kamuda engelli çalıştırma kotasının yüzde 6’ya çıkarılmasını bekliyoruz.”

 

 

Basına ve Kamuoyuna Duyurumuzdur

Değerli Basın Mensupları,

 

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 27. Maddesine göre, Anayasamız ve ilgili yasaların gereği olarak engelli bireyler herkesle aynı hak ve özgürlüklere sahiptir. Engellilerin bu hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanması için alınması gereken tüm önlemler insan hakları yükümlülükleri kapsamındadır. Yönetenler ve işgücü piyasasının oluşumuna karar verenler, engellilerin diğer kişilerle eşit koşullar altında çalışma hakkına sahip olduğunu kabul edip gereğini yapmak zorundadırlar. Bu hak, engellilerin, açık, bütünleştirici ve erişilebilir bir işgücü piyasası ve çalışma ortamında serbestçe seçtikleri bir işle hayatlarını kazanmaları fırsatını da içermektedir.

Engellilerin bağımsız bir yaşam kurabilmesi için yoksulluk ve işsizlik oranlarının düşürülmesi zorunludur. Bunun en sürdürülebilir ve güvenceli yolu, nitelikli ve insan onuruna yakışır bir istihdamın engelliler için sağlanmasından geçmektedir.

Engellilerin işgücü piyasasına girişte birçok engelle karşı karşıya kaldıkları, eğitim ve mesleki eğitim imkanlarından yeterli düzeyde yararlanamadıkları, işe giriş ve sınavlara hazırlık için yeterli imkanlara sahip olmadıkları birçok resmi raporla da ifade edilmesine rağmen, 2018 ve 2020 EKPSS’ye, yüz bine yakın engelli iş bulabilmek ümidiyle girmiştir. On binlerce engelli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun tanıdığı istihdam kotası hakkından yararlanabilmek için bu sınavlara ümit bağlamıştır.

Konfederasyonumuz, engelliler ve engelliler adına hak mücadelesi veren diğer oluşumlar, kamuda yıllık en az 10 bin kadro beklentisi içindeyken 2019 yılında sadece 1.139 kadro alımı yapılmış, 2020 yılında kadro alımı yapılmamış, 2021 yılı için ise sadece 2.140 kişilik bir engelli istihdam alımı duyurusu yapılmıştır.

19 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruları devam eden bu alımın engelli işgücünün talepleri için yeterli olmadığı çok açıktır. 657 sayılı yasa gereği kurumlardaki açık kota sayısının resmi bültenlerle 7 bin kişinin üzerinde olduğu açıklanmıştır. Kontenjan açığı kadar alımın bile yapılmamış olması, engelli istihdamında yaşanan sorunlara kalıcı çözüm aranmadığının göstergesidir. En azından yasal kotanın bu yıl içinde doldurulması hedeflenmeli ve ilave alımlar için çalışma yürütülmelidir.

Engelliler Konfederasyonu olarak, iş arayan tüm engellilere, niteliklerine uygun ve insan onuruna yakışır istihdamın sağlanması gerektiğini bir kere daha ifade ediyoruz.

Günümüz itibariyle kamu kurumlarında 3809, özel sektörde 17910 olmak üzere toplam 21 719 engelli işçi kadrosu boş iken ve 7149 engelli memur kadrosu boş tutulurken,2021 yılı için açıklanan 2.140 kişilik memur alımı açıklamasının yeterli olmadığı açıktır.

Bu nedenle öncelikle;

  • Kamudaki engelli memur ve işçi kotasının daha fazla gecikmeden doldurulmasını;
  • Kamuda, engelli çalıştırma kotasının yüzde 6’ya çıkarılmasını;

talep ettiğimizi karar vericilerden ve ülkeyi yönetenlerden beklediğimizi, siz değerli basın mensupları aracılığıyla kamuoyuna ve ilgililere duyurulmasını bekliyoruz.

 

18 Ocak 2021

Saygılarımızla,

Engelliler Konfederasyonu adına

Başkan Mustafa Özsaygı

 Bir cevap yazın

Scroll Up