Engelli istihdamı için Maliye Bakanlığı da devreye girmeli

Engelli istihdamı için Maliye Bakanlığı da devreye girmeli

 

Engelliler Konfederasyonu olarak dün Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Selim Bağlı ile bir kez daha bir araya geldik. Engelli çalıştırma kotasının artırılması ve EKPSS sonucuna göre boş engelli kadrolarına atama yapılması konularında yeni hedefimiz Maliye Bakanlığı olmalı.

 

Mustafa Özsaygı, 8 Ekim 2020

 

 

Engelliler Konfederasyonu olarak dün Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Selim Bağlı ile bir kez daha araya geldik. Talebimiz üzerine randevu veren Bağlı’yı Konfederasyon Yönetim Kurulunu temsilen başkan Mustafa Özsaygı, sayman Ayten Gürsoy ve yönetim kurulu üyesi Şenay Keçeci olarak ziyaret ettik. Pandemi koşulları nedeniyle ziyaretçi sayısının kısıtlı tutulması gerektiği için üç kişiydik. Görüşme konularımızın daha önceden bildirilmiş olması nedeniyle her iki taraf da toplantıya hazırlıklıydı.

Heyet adına ben aşağıdaki taleplerimizi özet olarak bakan yardımcısına bir kez daha ilettim.

Bunlar sırasıyla:

  • Engelli çalıştırma kotalarının artırılması;
  • 15 Kasım 2020’de yapılacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (EKPSS) sonuçları beklenmeden bu yıl içinde mutlaka bir atamanın yapılması, bununla ilgili tercihlerin yapılması için bir takvim açıklanması;
  • Sınav sonrası süreç hızlandırılarak 2021 yılının ilk aylarında tüm boş engelli kadrolarına atamaların yapılması;
  • Engellilere yönelik bu çalışmaların düzenli ve verimli yürütülmesi için başta Konfederasyonumuz olmak üzere engelli STK’larıyla ortak çalışmanın koşullarının yaratılmasıydı.

Bu taleplerimiz Bakan Yardımcısı Selim Bağlı tarafından tek tek değerlendirildi.

Bağlı, engelli çalıştırma kotasının artırılması önerisine katıldığını, ancak, bunun sadece kendi yetki alanlarında olmadığını, Maliye ve bazı diğer Bakanlıkların da konuya sıcak bakmalarını sağlamamız gerektiğini söyledi. EKPSS ataması hakkında ise sınavdan önce bir atamanın yapılmasının tek başına kendisinin yetkisinde olmadığını Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile bu konunun olabilirliğini görüşeceğini, şartlar uygun olursa bu yıl içinde bir atamanın yapılabileceğini ifade etti.

Sınav sonrasında tüm boş engelli kadrolarına atama yapılması konusunun 2021 yılı bütçesiyle ilişkili olduğunu, mümkün olan olanakları engelliler lehine kullanmaya devam edeceklerini söyleyen Bağlı, engellilere yönelik çalışmalara engelli örgütlerinin dahil edilmesi konusunda ise yeni bir şey demedi: “Engelli kişi ve kurumlarıyla sürekli irtibattayız, bunun daha da geliştirilmesinin uygun olacağı görüşündeyim.”

Son olarak bu yıl içinde atama yapılmasıyla ilgili Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bir çalışma yapılması, konunun değerlendirilmesi ve en kısa zamanda bir açıklama yapılması beklentimizi yineledik. Selim Bağlı, bu konunun Genel Müdürlükle birlikte değerlendirileceğini belirtti.

Engelliler Konfederasyonu yaklaşık bir ay önce, 10 Eylül 2020 tarihinde de Bakan Yardımcısı Selim Bağlı ile bir görüşme yapmış ve engelli istihdamının geliştirilmesi için atılması gereken somut adımlarla ilgili olarak kendisine sorular yöneltmişti.

O görüşmenin ayrıntılarını şu linkte bulabilirsiniz: http://www.turkiyeengellimeclisi.org/ozsaygi-ekpssnin-ertelenmesinin-nasil-bir-hakli-sebebi-olabilir/

 

 

 

 Bir cevap yazın

Scroll Up