Engelli kız çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel tacize son!

Engelli kız çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel tacize son!

Birleşmiş Milletler’in organlarından üçü; Kadın Birimi (UN Women), Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi ve Engelli Hakları Komitesi kadınlara ve kız çocuklara yönelik cinsel istismara karşı geçen hafta ortak bir bildiri yayımladı: “Etkili bir değişim engelli kadınların karar alma süreçlerine katılımıyla olur.”

 

 

Türkiye Engelliler Meclisi, 28 Ekim 2020

İngilizceden çeviren: Selen Doğan*

 

Engelli kadınlar ve kız çocuklar tüm insan hakları ve temel özgürlüklerden yararlanmayı talep etme hakkına sahiptir. Toplumsal cinsiyet ve engellilik arasındaki bağlantıların tüm çalışmalarımızda daha çok yer almasını sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Engelli hakları, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ortak yaklaşımlar, engelli kadınların ve kız çocukların henüz yaşamının merkezinde yer almıyor. Yapısal ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına ve hakların hayata geçirilmesine katkıda bulunmak için, engellilerin “Bizim için, biz olmadan asla!” sloganına kulak vermeliyiz. “Herkes için eşitlik” buna bağlıdır.

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) kapsamında toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılığın, engellilik gibi eşitsizliklerin kesiştiği durumlar tarafından şekillendirildiği kabul edilmektedir. Engelli Hakları Sözleşmesi ise engelli kadınların karşılaştığı, “birbirinin aynısı” değil, “çeşitliliğe sahip” bireyler olarak deneyimledikleri ayrımcılık biçimleri olduğunu kabul etmektedir. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri de kamusal ve özel alanlarda tüm kadınlara ve kız çocuklara yönelik her türlü şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik bir çağrı başlatmıştır. Etkili bir değişim; engelli kadınların, engelli kadın örgütleriyle birlikte çalışmak da dahil olmak üzere, kamusal karar alma süreçlerinde yer almasına bağlıdır.

Biz aşağıda imzası bulunanlar, kadınların ve kız çocukların maruz kaldığı cinsel tacizi sona erdirmeye yönelik kolektif çabalarımızı geliştirmeyi ve 2030 Kalkınma Gündemi’nin bir gereği olarak “kimseyi geride bırakma” ilkesini güçlendirmeyi taahhüt etmekteyiz. Engelli kadınların ve kız çocukların engelli hakları çalışmalarının merkezinde yer alması ve kadınlara yönelik ayrımcılığın sona erdirilmesi için uzmanlık alanlarımızdaki bağlantıları güçlendirmek, mağdurların deneyimlerini anlamak ve cinsel tacizi sona erdirmeye yönelik yaklaşımları derinleştirmek üzere birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Engellilik ve toplumsal cinsiyetin kesiştiği nokta, cinsel istismarı şekillendirmektedir. Bu, toplumsal cinsiyet temelli şiddete dair genel anlayışa uymayabilir. Engellilik ve toplumsal cinsiyetin cinsel tacizi ortadan kaldırmanın ve adaleti sağlamanın önünde engeller yarattığını veya durumu daha da karmaşık hale getirdiğini kabul ediyoruz. Engelli kadınlara ve kız çocuklara cinsel tacizin ortadan kaldırılmasına yönelik etkili çalışmalar yapılması için kesişimsel bir yaklaşım benimsemenin öneminin farkındayız. Mağdurların, özellikle daha yoğun desteğe ihtiyaç duyanların sesini merkeze alan, haklara saygılı alanlar yaratmak, onları deneyimleri ve beklentileriyle birlikte uzman olarak kabul etmek anlamına gelir.

Bu nedenle, çalışmalarımızın engelli kadınların ve kız çocukların sesini duyuracağı bir platform olmasını sağlamayı;

  • Cinsel istismarı (Bakışlardan sözlere, dokunmaya, yardımcı cihazlara müdahale etmeye, fiziksel temasa, cinsel saldırı ve tecavüze kadar istenmeyen cinsel davranışlar), engellilik gibi eşitsizliğin diğer boyutlarıyla kesişen toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve insan haklarının ihlali olarak kabul ettiğimizi;
  • Engelli kadınlar ve kız çocukların deneyimlerini cinsel şiddetle mücadele, cinsel istismarı önlemek, cezalandırmak ve ortadan kaldırmak için gerekli kültürel değişimi yaratmaya yönelik girişimleri (CEDAW ve Engelli Hakları Sözleşmeleri doğrultusunda) şekillendirmenin özü olarak değerlendireceğimizi;
  • Kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle ilgili olarak, CEDAW Komitesi’nin eski 35 yeni 19 numaralı Genel Yorumu uyarınca, cinsel taciz de dahil olmak üzere kadına yönelik şiddeti sona erdirme çabalarımızda hem cinsiyet hem de engelliliğe dayalı eşitsizlikleri temel alacağımızı;
  • Engelli kadınlar ve kız çocukların cinsel taciz ve diğer şiddet türlerinden korunma haklarının hayata geçirilmesini engelleyen faktörlere ve bu haklara sahip değillermiş gibi gösterildikleri durumlara (Cinsel taciz ve şiddeti normalleştiren klişelerin sonlandırılması, yapısal ve kesişimsel ayrımcılığın ele alınması gibi) karşı çıkacağımızı;
  • Kadınları haklarını kullanmaktan mahrum bırakan, mahkemede ve vesayet gibi resmi işlemlerde ifade vermelerini zorlaştıran, engelli kadın ve kız çocukların cinsiyete dayalı şiddeti bildirmelerini engelleyen veya bunu yapmaktan caydıran, mağdurların yasal işlem başlatmasını engelleyen iletişim engellerinin ve diğer engellerin ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere, ikincil mağduriyetlerin yaşanmaması için tüm yasaları uygun ve erişilebilir koruma mekanizmalarını teşvik edecek biçimde değiştirmeye çalışacağımızı;
  • Özel eğitim okulları, ruh sağlığı merkezleri, bakım evleri gibi kurumlarında kalan veya günün büyük bir bölümünü orada geçiren engelli kadınlar ve kız çocuklara yönelik cinsel taciz de dahil olmak üzere her türlü cinsel şiddeti önlemek için sivil toplum kuruluşları ve özellikle engelli kadın örgütleriyle ortak çalışacağımızı; (Taraf Devletler; cinsel taciz dahil her türlü istismar ve şiddeti önlemek için, engellilere hizmet vermek üzere tasarlanmış tüm tesislerin ve programların, engelli kadın ve kız çocukların kurumlarda cinsel şiddete karşı korunması ve adalete erişiminin bağımsız makamlar tarafından etkin bir şekilde izlenmesini sağlamakla yükümlüdür.)
  • Engelli kadınlar ve kız çocukların bağımsız yaşama, kurum bakımından ayrılma ve topluma dahil olma haklarının hayata geçirilmesi konusunda hükümetlerin gereken önlemleri almasını teşvik etmek için çalışacağımızı;
  • Engelli kadınlar ve kız çocukların, kurum bakımından ayrılma stratejilerinin tasarımı ve uygulanması kapsamında kendi toplumlarındaki destek, rehabilitasyon ve iyileştirme hizmetlerini dönüştürmek için tüm girişimlere aktif katılımını sağlamayı; cinsel tacizden korumaya yönelik destek hizmetlerinin sağlanması ve cinsel şiddet mağduru kadın ve kız çocukların fiziksel, bilişsel ve psikolojik iyileşmesini, rehabilitasyonunu ve toplumla yeniden bütünleşmesini teşvik edeceğimizi;
  • Engelli kadınlara ve kız çocuklarına yönelik cinsel taciz vakalarının tespit edilmesini, soruşturulmasını ve yargıya taşınmasını sağlamak üzere etkili yasa ve politikaların benimsenmesini teşvik etmek için birlikte çalışacağımızı;

taahhüt ediyoruz.

 

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women)

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi (UN CEDAW Committee)

Engelli Hakları Komitesi (UNCRPD Committee)

 

*Gayrı resmi tercümedir.Bir cevap yazın

Scroll Up