Neler Yapar

Kampanyalar

İl Engelli Meclisleri, engellilerin insan haklarının iyileştirilmesi için özgün kampanyalar yürütür veya çatı örgütlerinin kampanyalarına yerel savunuculuk faaliyetleriyle destek verirler.

Açıklamalar

Engelli haklarıyla ilişkilendirilen özel günlerde ve gündemde gelişmeler üzerine basın açıklaması, basın toplantısı veya sokak
etkinlikleri yaparak kamuoyunun dikkatini çekerler.

Toplantılar & Eğitimler

Engelli örgütlerinin kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitim, atölye çalışması, kurum ziyaretleri ve ağ toplantılarına katılarak bilgi, belge ve deneyim alışverişi yaparlar.

Scroll Up