Proje Detayları

Engellilerin insan hakları için ‘Türkiye Engelliler Meclisi’ne doğru

1990’lı yılların başından itibaren yürütülen engelli hakları mücadelesi sonucu bugün önemli kazanımlar elde edilmişse de son yıllarda engelli örgütlerinin sayısının artması ve dağınıklığı, engelli hareketinin etkisini zayıflattı. Her biri kendi alanında önemli işler yapan bu örgütler kendi kulvarlarında ilerledi ve ortak bir amaca yönelip etkin baskı gücü oluşturmakta yetersiz kaldı.

Bu sorunu gündeme getiren Engelliler Konfederasyonu 2016 ilkbaharında İstanbul Beşiktaş’ta, engel gruplarını temsilen 80 aktivistin katıldığı bir çalıştay düzenledi. Bu çalıştayda, içinde bulunduğumuz kargaşayı ve dağınıklığı giderebilmek ve engellilerin ortak gücünü oluşturabilmek için dernek, federasyon, konfederasyon ayırımı yapmadan tüm engelli örgütlerinin içinde faaliyet göstereceği İl Engelli Meclislerinin ve onların temsilcilerinden oluşacak Türkiye Engelliler Meclisinin kurulmasına karar verildi. Bu kararın yaşama geçirilebilmesi için engelli meclisleri kurma düşüncesi projelendirildi ve Avrupa Birliği tarafından desteklendi.

Engelliler Konfederasyonu’nun 1 Ocak 2018 itibariyle faaliyetlerini başlattığı “Aktif Yurttaşlık Hakkımızdır: ‘Türkiye Engelliler Meclisi’ne Doğru” projesi 2021 haziranında sona erecek. Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle, Yaşam Boyu Eğitim Derneği ortaklığında 54 ilde yürütülen proje, Türkiye’de engellilik alanında çalışan sivil toplum örgütleri arasında sürdürülebilir diyalog ve savunuculuk temelli bir ağ kurmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında, ülke genelini yansıtacak biçimde seçilen illerin her birinde, o ilin genelinde engelli hakları mücadelesi yürüten sivil toplum örgütlerinin katılımıyla İl Engelli Meclisleri kuruldu. Bu yerel meclislere üniversiteler, belediyeler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, barolar, kent konseyleri ve engelli konularında çalışmalar yapan bağımsız uzmanlar, aktivistler, meslek profesyonelleri ve engelli yakınları da destek verdi.

İl meclislerinden seçilen temsilciler 2020 yılında ilk kez toplanacak olan “Türkiye Engelliler Meclisi”nde bir araya gelecek. Bu meclis; çocuk, kadın, genç ve yaşlı engelli bireylerin haklarını savunmak ve geliştirmek için bir demokratik baskı gücü olacak.

Projenin Adı

“Aktif Yurttaşlık Hakkımızdır.”

‘Türkiye Engelliler Meclisi’ne Doğru’

Projenin Yürütücüsü

Engelliler Konfederasyonu

Proje Ortağı : Yaşam Boyu Eğitim Derneği

Fon Sağlayıcı

Avrupa Birliği

Proje Süresi: 42 Ay

Birlikte Güçleniyoruz!

Türkiye Engelliler Meclisi;

Yapıcı, işbirlikçi, katılımcı, demokratik, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten, hak temelli, alanın terminolojisine dayanan, bölgesel farklılıkları hesaba katan, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel çeşitliliğe göre alternatifler geliştirebilen, yaş ayrımcılığı yapmayan, hiyerarşik olmayan, olaylardan çok olgulara ve durumlara odaklanan, kolaylaştırıcı, geliştirici, müzakereci, çözüm arayan bir iletişim dilini benimser.

Birlikte yapma, birlikte güçlenme, sürekli öğrenme, her adımda kapasite geliştirme, kişiler ve örgütler arasında dayanışma kültürünün gelişmesine katkıda bulunma, küresel düşünüp yerel çalışma, hak savunuculuğu perspektifinden ayrılmama, umut ilkesinin korunması, şiddetsizlik, gönüllülüğün desteklenmesi, katılımcılık, çeşitlilik, kapsayıcılık, kriz yönetimi ve çatışma çözümlerine ilişkin becerilerin geliştirilmesi olmazsa olmazlarımızdır.

İl Engelli Meclisi kurulan iller:

Ankara, Konya, Kayseri, Eskişehir, Niğde, Nevşehir, İstanbul AnadoluYakası, İstanbul Avrupa Yakası, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Sakarya, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, Van, Erzurum, Elazığ, Ağrı, Kars, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Samsun, Trabzon, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop, Artvin, Zonguldak, Karabük, Rize, Giresun.

Bu illerde faaliyet gösteren İl Engelli Meclisleri engellileri bir merhamet nesnesi değil, birer hak öznesi olarak görür.

Engellilerin yardıma muhtaç, hasta veya düşkün kimseler olarak görülmesine karşıdır. Meclisler, engellilerin edilgen ve tek taraflı lütuf bekleyen değil, hakları olan ve bunlar için topluma katılan kişiler olarak gösterilmesine katkı sağlayacaktır. Meclisler toplumda yalnızca engellilerin refahıyla ilgilenmez; aynı zamanda tüm diğer hak öznelerinin sorunlarına da duyarlıdır, kadınlar, çocuklar, mülteciler, LGBTİ bireyler, yaşlılar gibi.

Proje ekibi: Mustafa ÖZSAYGI, Proje Koordinatörü / İrem COŞANSU YALAZAN, Proje Asistanı / Selen DOĞAN, İletişim Uzmanı / Gülnaz KÖKSAL, Mali işler

Scroll Up